We stimuleren onderzoek aan werk en we verspreiden onderzoeksresultaten.
Om zo bij te dragen aan de verbetering van de werkomstandigheden in Nederland.

nationaal onderzoek organisatieverbetering

het kost slechts enkele minuten