Over Onderzoek Werk NL

Onderzoek Werk NL wil bijdragen aan een beter werkklimaat in Nederland.
Om die verbetering te kunnen brengen, is degelijke informatie nodig. Onderzoek Werk NL is een initiatief met als doel om degelijke informatie over werk te genereren, te verzamelen en te verspreiden. Wat we doen:
- We voeren enquêtes uit via deze website.
- We verspreiden onderzoeksresultaten; zowel van eigen onderzoeken als die van anderen.
- We ondersteunen onderzoek.
- We bundelen belanghebbenden.

 

Objectiviteit & Betrokkenheid

Goed onderzoek wordt natuurlijk objectief en onafhankelijk uitgevoerd. Goed onderzoek wordt zo uitgevoerd dat een belanghebbende partij geen invloed kan uitoefenen op de voortgang en resultaten ervan. Dat vinden ook wij belangrijk.
Dat wil niet zeggen dat we belanghebbenden onbelangrijk vinden. Integendeel: we willen graag alle partijen die belang hebben bij gedegen onderzoeksresultaten betrekken bij Onderzoek Werk NL. Enkele voorbeelden van partijen die belang hebben bij goed onderzoek naar werk en/of die kunnen bijdragen aan de uitvoering ervan:
- Werkgeversorganisaties
- Werknemersorganisaties zoals vakbonden
- Kennis- en onderzoeksinstituten zoals universiteiten
- Wetgevers zoals politici en politieke partijen.
- Bestuurders.
- Experts zoals auteurs.
Heeft u (of uw organisatie) belang bij goed onderzoek? En wilt u betrokken zijn bij Onderzoek Werk NL? Stuur een e-mail naar contact@onderzoekwerk.nl.